Kristova obec Praha 5

Kdysi dávno žil jeden tesař...

který se narodil za podivuhodných okolností. Kromě jeho narození na něm nebylo zpočátku nic zvláštního. Od svého okolí se výrazně neodlišoval ani postavou, ani zjevem, ani způsobem života. Živil se tím, že pracoval jako tesař. Co se týče víry, byl jako jeho rodina; zbožný, ale žádný fanatik. Zhruba třicet let to byl úplně normální člověk.

Jednoho dne se nechal pokřtít a pak, během asi čtyř let, naprosto změnil náš svět.

  • Co tento tesař – jmenoval se Ježíš – vykonal tak výjimečného?
  • Jak je možné, že má až do dnešní doby tak obrovský vliv na lidstvo?
  • Chtěli byste tohoto člověka poznat možná trochu blíž? Tak nejste sami.

Několikrát týdně se v Praze scházejí lidé, kteří chtějí také znát Ježíše více. Srdečně Vás zveme na naše pravidelná i nepravidelná shromáždění a akce.

Church of Christ in Prague 5 - Gemeinde Christi Prag 5

Kristova obec Praha 5