kdo jsme

Pozdravují vás všechny církve Kristovy! List Římanům 16,16

Kdo jsme? Kristova obec Praha je křesťanský sbor, jehož vizí je šířit evangelium, tedy dobrou zprávu Ježíše Krista a připravovat a povzbuzovat své členy ke službě během života v Božím království.

Kristova obec je podobná jiným protestantským nebo evangelickým sborům. Jsme si vědomi, že Česká republika má dlouhou a bohatou křesťanskou tradici, a hluboce si této skutečnosti vážíme, obzvláště pak učení zbožných lidí, jako byli Jan Hus, Petr Chelčický nebo Jan Ámos Komenský. Naší touhou je podílet se na oživování a probouzení křesťanství v českých zemích.

Klademe důraz na jednoduchost biblického poselství, stejného pro každého jednotlivce. Chceme, aby se dnešní církev podobala jednoduchému vzoru prvotní církve, a tak otevřela své brány lidem, kteří dosud neznají Ježíše Krista.

Věříme, že Bible je první a hlavní autoritou pro to, abychom mohli poznávat Boží vůli týkající se našeho života. Proto se při svých setkáních neustále obracíme právě k ní. Rovněž jako připomínku závaznosti našeho života v Ježíši Kristu spolu bereme každý týden večeři Páně, tedy chléb a víno, symbolizující tělo a krev Ježíše.

Kristova obec Praha 5